Info/Contact Mijn werk berust en geïnspireerd door:

Schrifturen, verval, herhaling, structuren,
beweging, muziek, geluid.
Inspireren en nieuwe dingen laten groeien.
Het einde vraagt evenveel aandacht als het begin.
Ik probeer bij te dragen alles zijn eigen plaats te laten vinden.
Over tekst als weefsel.
Mystiek in tekens en schrifturen.
Over ontstaan en niet ontcijferd schrift.
Over eenheid en veelheid.
Oneindig volume.
Ritme en textielpatronen.
Er stroomt iets verder en er blijft iets achter.
Mijn beeld brengt iets voort wat je niet ziet en
telkens verbergen ze de context.
Schrift, lijnen, vlakken die samen een nieuw beeld vormen.
Soms op een moment op zoek naar stilte.
Toeëigenen  en combineren.
Tijd stilzetten om alles nog eens goed te bekijken.
Het begin zet de juiste toon maar scheppend
ontstaan veranderingen.

Stuur e-mail mail_outline Info/Contact 

Alex Kiefmeijer

Tel.: 0165 540886

alexkiefmeijer@home.nl

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston